shell.k4be.pl

Regulamin użytkowania konta na shell.k4be.pl (dawniej k4be.cjb.net)

  Zagadnienia związane z regulaminem

 1. Logując się na konto na serwerze (za pomocą dowolnej z usług) oświadczasz, że znasz treść niniejszego regulaminu i ją akceptujesz.
 2. Administrator może zmienić treść niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. Nowa wersja zaczyna obowiązywać w momencie pojawienia się jej na tej stronie.
 3. Postanowienia ogólne

 4. Warunkiem posiadania konta jest umiejętność korzystania z niego.
 5. Zabronione używanie konta do celów niezgodnych z prawem, w tym przechowywania i rozpowszechniania nielegalnych informacji i plików, ataków DoS, uruchamiania exploitów i wszystkich działań mogących wpłynąć negatywnie na pracę tego serwera lub jakiegokolwiek innego komputera w sieci, jak również rozsyłania spamu.
 6. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wykorzystanie swojego konta. W przypadku naruszenia prawa konto może zostać usunięte, zablokowane oraz mogą zostać powiadomione odpowiednie służby.
 7. Nie jest gwarantowana ciągłość usług shell.k4be.pl. Jednak staramy się utrzymywać serwer w jak najlepszym stanie i robić kopie zapasowe danych.
 8. Administrator ma prawo do wglądu w dane umieszczone na koncie w zakresie niezbędnym do utrzymania porządku na serwerze i jego nieobniżonej wydajności. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.
 9. Na konto może logować się tylko jego właściciel.
 10. Konto może być usunięte przez administratorów lub niezałożone bez podania powodu oraz bez uprzedzenia.
 11. Ogół użytkowników ma obowiązek opłacania kosztów utrzymania serwera. Użytkownicy samodzielnie uzgadniają, w jaki sposób koszty te będą między nich podzielone. Szczegóły dotyczące opłat znajdują się we wiadomości wyświetlanej przy logowaniu do serwera, oraz są dostępne u administratora.
 12. Dane osobowe i kontaktowe właściciela konta

 13. Nie jest dozwolone podawanie fałszywych danych osobowych i kontaktowych. Administrator może w każdej chwili żądać potwierdzenia zgodności tych danych z rzeczywistością. Nieotrzymanie potwierdzenia w ciągu 3 dni skutkuje zablokowaniem konta. Odblokowanie nastąpi po jego otrzymaniu.
 14. Użytkownik musi czytać maile otrzymywane na serwerze oraz wiadomości wysyłane na któryś z kontaktów podanych przy rejestracji.
 15. Zmianę którejkolwiek z danych podanych przy rejestracji należy natychmiast zgłosić administratorowi przez mail na root (na) shell.k4be.pl lub w jakikolwiek inny sposób. Wykrycie, że podano daną niezgodną z prawdą, skutkuje blokadą konta aż do podania i potwierdzenia nowych informacji.
 16. Konto WWW

 17. Nieużywane przez ponad miesiąc (brak działającej strony lub błędna konfiguracja domeny posiadanej przez użytkownika) konta www będą usuwane.
 18. Nie wolno umieszczać stron wykorzystujących niestandardowe kodowanie (jak windows-1250) i działających tylko w niektórych przeglądarkach i systemach; strony powinny być zgodne z wytycznymi w3c
 19. Zabronione umieszczanie na stronach jakichkolwiek płatnych reklam (z wyjątkiem takich, na które administrator wyraził zgodę).
 20. Konto shell

 21. Nie wolno nadmiernie wykorzystywać możliwości serwera i łącza. Nie wolno uruchamiać serwerów broadcast (jak shoutcast), serwerów sieci p2p czy gier (nie dotyczy to testów na małą skalę oprogramowania własnego autorstwa).
 22. Dozwolone jest uruchamianie procesów wykorzystujących dużo czasu procesora i znaczną ilość pamięci, ale tylko na krótki czas, najlepiej w godzinach nocnych. Niedopuszczalne programy typu setiathome.
 23. Administrator może usuwać (kill -2 lub kill -9) uruchomione procesy (ale nie robi tego bez potrzeby).
 24. Nie wolno uruchamiać własnych kopii usług działających już na serwerze, a w szczególności ircd i httpd.
 25. Nie jest dozwolone uruchamianie w tle programów wykorzystujących maszynę wirtualną Java. Wyjątkiem są krótkotrwałe testy oprogramowania własnego autorstwa.
 26. Problemy techniczne

 27. Użytkownik powinien zgłosić administratorowi nieprawidłowe działanie którejś z usług. Usługa zostanie naprawiona lub zablokowana.
 28. Usuwanie kont

 29. Użytkownik może żądać usunięcia swojego konta w dowolnym momencie.
 30. Nieużywane konta będą usuwane lub (jeśli zawierają dane uznane za ważne, lub właściciel poinformował o przerwie w użytkowaniu) blokowane. Nowe konto, na które użytkownik nie zalogował się w ciągu 7 dni, będzie usunięte bez powiadamiania o tym.
 31. Użytkownik jest zobowiązany do żądania usunięcia swojego konta, gdy przestaje zgadzać się z treścią regulaminu.
 32. Usunięcie konta jest jednoznaczne z usunięciem wszystkich zapisanych tam danych.
 33. Użytkownicy, których konta usunięte zostały z powodu ich nieaktywności, bądź też na własne żądanie, mogą ubiegać się o ponowne utworzenie.
Strona główna